Kontakt - Coa Nameštaj

COA NAMEŠTAJ LOKACIJE

BEOGRAD

BEOGRAD

Location   Vojvode Stepe 32, Beograd

Phone   +381 11 405 88 20

Mobile   +381 65 88 33 933

   prodaja@coa.rs

Global   COA Interior Design

Location   Radno vreme:
Pon - pet 10 - 17h
Subota: 10 - 15h
Nedelja: Neradna

NOVI BANOVCI

NOVI BANOVCI

Location   Svetosavska 106, Novi Banovci

Phone   +381 22 210 220 6

Mobile   +381 60 0 833 974

   prodaja@coa.rs

Global   COA Interior Design

Location   Radno vreme:
Pon - pet 10 - 16h
Subota: Zakazivanje
Nedelja: Neradna

BUDITE SLOBODNI DA NAS KONTAKTIRATE

  USLOVI PRODAJE

  Poštovani,

  Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

  Opšti uslovi

  Nakon prijema narudžbine putem sajta, prodavac može da izvrši telefonsku potvrdu.

  Nakon potvrde narudžbine od strane kupca, narudžbina je neopoziva.

  Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.

  U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbine. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbine.

  U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbine.

  Coa Nameštaj trudi se da bude što precizniji kod opisa podataka, cena, ali ipak ne možemo garantovati tačnost svih podataka.

  Coa Nameštaj garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalni i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.

  Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku* obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

  Garantni rok počinje danom prodaje artikla, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

  Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

  Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

  * Troškove za transport proizvoda do prodavnice i nazad snosi kupac.

  POLITIKA PRIVATNOSTI

  Coa nameštaj je apsolutno posvećen očuvanju privatnosti naših korisnika i Vaša bezbednost je od najvećeg značaja za nas.

  Mi se nikada nećemo logovati, pratiti ili osloboditi bilo kakve informacije o Vama ili Vašem nalogu. Takođe, zadržavamo pravo da upozorimo kupca, suspendujemo ga od usluga, ako su njegove aktivnosti suprotnoste od naše kompanije, mreže ili prihvaćenim standardima interneta.

  Za sva pitanja u vezi sa ovim sajtom ili više informacija o našim uslugama i načinu na koji tretiramo vaše lične podatke , pišite nam na : coa@coa.rs.

  Coa nameštaj zadržava pravo da izmeni polisu privatnosti u svakom trenutku pod važećim zakonima i propisima. Vaša je odgovornost da periodično pregledate sajt i budete svesni takvih izmena i dopuna.